Autolukkosepältä usein kysyttyjä kysymyksiä

20180910 100459

Voiko auton avaimen napit korjata?

Auton avaimen napit eli kytkimet voidaan useimmiten korjata. Kun auton avaimen napit toimivat, mutta nappien päällä oleva matto on kulunut, voidaan pelkät kytkinten päällä olevat suojat vaihtaa uusiin. Nappien suojat kannattaakin vaihtaa uusiin, jotta avaimen sisään ei pääse roskia ja kosteutta. Mikäli auton avaimen napit eivät toimi lainkaan, täytyy nappien kytkimet vaihtaa uusiin. Jolloin vanhat kytkimet irrotetaan auton avaimen sisällä olevasta piirilevystä ja korvataan uusilla. Mikäli vaihdon haluaa suorittaa itse, kannataa olla varovainen, ettei vaurioita piirilevyä.

Voiko auton avaimen kuoret vaihtaa uusiin?

Auton avaimen rikkoutuneet kuoret voidaan vaihtaa uusiin. Kuorien vaihdon yhteydessä auton avaimesta siirretään ns. äly ja avaimen mekaanien avainosa uusiin kuoriin. Vaihdon yhteydessä kannattaa huomioida, että joissain malleissa auton avaimesta häviää ohjelmointitieto, jos paristo on liian pitkään pois kuoresta.

Miten auton avaimen teettäminen tapahtuu?

Uusi auton avain voidaan teettää auton avaimen mekaanisen koodin perusteella tai auton vara-avaimen mukaan. Jos auton kaikki avaimet ovat hävinneet, uusi auton avain tehdään koodaamalla autossa sisällä. Kun auton kaikki avaimet ovat hävinneet, autolukkoseppä voi tulla paikan päälle ja tiirikoida auton lukot auki. Tämän jälkeen autoon voidaan koodata uusi avain. Kun kaikki auton avaimet ovat kadonneet, asiakkaan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja oikeutensa käyttää autoa, ennen kuin autolukkoseppä avaa auton ovia.

Mitä tehdä, kun auton avain ei käänny virtalukossa?

Kun auton lukko alkaa takellella käytössä, syynä on usein auton lukon sisällä olevien haittalevyjen kuluminen. Auton lukon kulumiseen vaikuttaa merkittävästi myös auton avaimen kunto. Toinen syy auton lukon jumittamiseen voi olla myös auton lukon sisälle mennyt lika. Kun auton lukko alkaa oireilla, kannattaa auto viedä korjattavaksi autolukkosepän pajalle, ennen kuin lukko jumittuu kokonaan. Jos lukko on kuitenkin jumittunut, eikä auton avain käänny virtalukossa, autolukkoseppä voi tulla paikan päälle korjaamaan tai vaihtamaan auton lukon uuteen.

Auton virtalukko voi jumittua myös siitä syystä, että auton virtalukon pohja on rikkoutunut. Silloin yleensä auton valot syttyvät, mutta auto ei käynnisty.

Toisinaan vika auton virtalukon jumittumiseen voi löytyä toimimattomasta ohjauslukosta. Ohjauslukon vika voi jumittaa virtalukon, jolloin auton avain ei käänny virtalukossa. Vika voi ilmetä myös rattilukon toimimattomuutena. Ohajuslukon vikaa ei yleensä voida korjata vaan koko ohjauslukko on vaihdettava uuteen.

Mitä tehdä, kun auton ovet on lukossa ja avain sisällä autossa?

Kun auton ovet on lukossa ja avain sisällä autossa, kannattaa autolukkoseppä soittaa paikalle. Yleensä autolukkoseppä saa tiirikoitua auton ovet auki, rikkomatta lukkoa. Päivystävä autolukkoseppä palvelee myös myymälän aukioloaikojen ulkopuolella.

Päivstävä autolukkoseppä Turun alueella: puh. 050 384 1701

Auton avaimen koodaaminen

Auton avaimen koodaamien tehdään automerkistä ja mallista riippuen joko autolukkosepän pajalla tai autossa sisällä. Uusi auton avain voidaan koodata, käymättä autossa, jos auton vanhassa avaimessa sisällä oleva koodi voidaan kopioida ja kloonata koodauslaitteella. Osa avaimista täytyy kuitenkin koodata autossa sisällä, jolloin autoon tehdään rinnakkainen avain, vanhan auton avaimen lisäksi. Avaimet eivät näin ollen ole toistensa kopioita, mutta toimivat molemmat samaan tapaan sekä lukoissa, että käynnistämisessä.

Jos kaikki auton avaimet ovat hävineet, auton avaimen koodaus tehdään autossa sisällä. Koodauslaite kytketään autoon ja uusi avain koodataan toimimaan autossa. Kokonaan uuden avaimen koodaamisen yhteydessä, automerkistä riippuen vanha auton avain poistuu käytöstä niin, että sillä ei enää voi käynnistää autoa tai vanhan avaimen rinnalle tehdään uusi avain.

Auton lukkojen sarjoitus

Auton lukkojen sarjoitus on suositeltavaa, kun auton avain on hävinnyt tai auton lukot ovat kuluneet. Sarjoituksen yhteydessä auton lukot puhdistetaan ja niiden sisällä olevat haittalevyt uusitaan. Sarjoituksen jälkeen auton lukot toimivat uutta vastaavasti.